sment

shutterstock_cement

Gan gynnwys lefelau dibynadwyedd a brofwyd yn y maes, gellir cyfrif blychau gêr ar gyfer cymwysiadau trin deunyddiau swmp hyd yn oed o dan yr amgylchiadau mwyaf llafurus.

Pob cynnyrch Trin Deunyddiau Swmp

cement crusher

Gydag ystod lawn o atebion gyrru ar gyfer malu, malu a gorffen cymwysiadau malu, mae INTECH yn darparu argaeledd i weithfeydd prosesu sment ledled y byd.

duroed helical gear unit